KẾ TOÁN VIÊN

  • Honeycomb Real Estate Company
  • 26C đường số 10, Phường Thảo Điền, Quận 2, HCM
  • 14/05/2021
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

• Tính lương; đăng ký BHXH
• Kê khai thuế đầu vào/ đầu ra, báo cáo và quyết toán với cơ quan thuế
• Hỗ trợ sale đóng thuế thuê căn hộ (nếu có)
• Theo dõi và lập báo cáo doanh thu, chi phí, thống kê số liệu theo yêu cầu